ЗАЩО SUIS

ЗАЩО SUIS

Защо SUIS

С богатия ни опит в различни индустрии и системи за управление, успяваме да предложим ноу-хау, съчетано с всеобхватен и практически подход към бизнеса Ви.

 • 18 години опит и над 300 реализирани проекта

Прилагаме широката ни експертиза и познание в системите за управление за вашите специфични нужди и бизнес цели.

 • Високо-квалифицирани консултанти

Бърз и лесен достъп до консултантските ни екипи, които са с над 20 годишен опит в тази сфера. Познаваме стандартите най-добре!

 • 100% успеваемост при сертифициране

Всички наши проекти, свързани с разработване и внедряване на Системи за управление са преминали успешно сертификационните одити от акредитирани сертифициращи организации.

 • Информационна сигурност – в СУИС/SUIS имаме внедрена и сертифицирана Интегрирана Система за управление на качеството и сигурността на информацията, което е гаранция за високо качество на предоставяните консултантски услуги и прилагането на адекватни мерки за защита на конфиденциалността, наличността и достъпността на информацията, с която работим.

Предимствата на СУИС като консултантска организация са:


 • Гарантирано предоставяне на качествени консултантски услуги, доказателство за което са над 250 успешно сертифицирани системи за управление, повечето от които интегрирани за съответствие с два и повече международни стандарта.
 • Внедряване на нови продукти и услуги, съобразени с потребностите на клиентите ни и с промените в нормативната база, пример за това е предлагането на DPO обслужване на корпоративни клиенти и отделни организации.
 • Наличието на високо квалифицирани консултанти и одитори с професионален опит в различни области на бизнеса.
 • Солиден юридически екип, гарантиращ предоставянето на компетентна и своевременна правна помощ в обхвата на реализирания проект.
 • Надежден, бърз и лесен достъп до консултантските екипи; отчитане на обратната информация от клиента, своевременна и конструктивна реакция.
 • Експертни консултации, базирани на актуалните изисквания и прилагайки риск-базиран подход (risk-benefits analyses).
 • Поетапно интерактивно обучение на клиента и посочени от него трети страни като елемент от реализираните проекти.
 • Професионализъм, обективна преценка и гъвкавост при управлението на съвместни екипи за реализация на комплексни проекти.
 • Гарантирана сигурност при боравене с информация и документи на клиента.
 • Спазване на всички приложими изисквания – стандарти, законови и договорни изисквания на клиентите с трети страни.

Запази безплатна консултация