Работата с нас

Работата с нас

Екип

our team


Най-голямото ни богатство в СУИС е екипа от консултанти и експерти с богат професионален опит и квалификация в различни сфери и бизнес сектори, включително и публичния.

Консултантите на СУИС имат 100% успеваемост в разработването и внедряването на системи за управление, съгласно международните стандарти на ISO – всички наши клиенти са преминали успешно сертификационните одити.

Основните компетенции на нашия екип, които ще помогнат за изграждането на ключови стратегии за бизнеса ви са:

Запази безплатна консултация

  • Професионализъм, обективна преценка и гъвкавост в управлението, реализация на комплексни проекти – експертите ни надграждат изискванията на стандартите и предоставят добавена стойност на клиентите.
  • По-голямата част от екипа ни притежава квалификацията ”Водещ одитор” по редица международни стандарти.
  • Екипите ни, които работят по GDPR Консултации и DPO услуга, включват юридически и ИТ експерти с доказан опит в областта на защитата на личните данни.

Нашите консултанти непрекъснато подобряват и повишават своите знания, следвайки новостите в сферата на стандартите и бизнес консултирането.