Управление безопасността на храните за производители на хранителни продукти

FSSC 22000

Управление безопасността на храните за производители на хранителни продукти

Предоставя пазарно предимство като демонстрира, че организацията има стабилна система за управление на безопасността на хранителните продукти

  • производство на хранителни продукти от растителен и животински произход
  • обработка хранителни продукти от животински и растителен произход
  • производство на храни за домашни животни и домашни любимци
  • производство на био химикали
  • производство на опаковки за хранителни продукти
  • опаковане на хранителни продукти
  • фермерска дейност– отглеждане на животни за месо, млекодобив, производство на яйца, мед и др.
  • фермерска дейност – развъдници за риба и производство на рибни продукти

Изискванията на FSSC 22000 обхващат и процесите на транспортиране и съхранение на хранителните продукти.

Съвместимост

FSSC 22000 е официално признат от Global Food Safety Initiative (GFSI) и се основава на съществуващите ISO стандарти. Стандартът комбинира изискванията на ISO 22000 за изграждане на СУБХП и тези на PAS 220 (пре-реквизитни програми за безопасност на храните за производители на храни - PRPs). 

FSSC 22000 позволява интегрирането на СУБХП с тези на управление на качеството, околната среда, БЗР, сигурността на информацията и други (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IS0/IEC 27001 и др.).

Често задавани въпроси

Какви са ползите от ISO сертификацията?

Сертифицирането на системи за управление по ISO стандарти демонстрира пред Вашите ключови заинтересовани страни, че имате структуриран, стабилен и добре управляван бизнес, който е готов за развитие. Поддържайки валиден ISO сертификат, Вие доказвате ангажимента на Вашата организация за постигане на бизнес целите и повишавате доверието на клиентите и партньорите във Вашите продукти/услуги.

Общите ползи за всяка организация включват повишена ефективност, намалени разходи, подобрена удовлетвореност на клиентите, повишаване ангажимента на персонала, намалени бизнес рискове и предимство при участия в обществени поръчки. Всеки стандарт има и специфична добавена стойност – защита на системите, данните и сигурността, защита на бизнеса от прекъсвания и сривове, редуциране на въздействието върху околната среда, поддържане на здравословна и безопасна среда за работа на персонала и други. 

Свържете с нас, за да Ви разясним конкретните ползи и да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

За какви организации е приложима ISO сертификацията?

ISO сертификацията има значителни ползи и е приложима за компании от всички сфери на индустрията, както и за организации от публичния сектор. ISO стандартите са приложими за всички организации, независимо от вида, големината и естеството на предоставяните продукти и услуги. Сертификацията може да бъде извършена за организации с дългогодишен опит и за start-up компании. Някои стандарти (например ISO 20000-1) са с по-тесен обхват на приложимите за сертификация услуги, като това не изключва изискванията на стандарта да бъдат внедрени в организация, без да бъдат сертифицирани. Свържете с нас, за да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

Какво е сертификация по ISO стандарт?

Сертификацията е процес на оценка от сертифициращ орган на съответствието на система за управление, покриваща конкретни процеси и предоставяне на услуги/продукти, спрямо изисквания на конкретен стандарт/и (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 и т.н.). Процесът на оценка се нарича сертифициращ одит и приключва с вземане на решение от сертифициращата организация за издаване на сертификат на сертифицираната организация за съответствие на системата за управление с изискванията на конкретния стандарта. 

Международни стандарти