Хранително-вкусова индустрия

Хранително-вкусова индустрия

Подходящи ISO стандарти за сектор Производство и дистрибуция на храни

При производство на селскостопански продукти, производство на храни, подготовка и обработка на хранителни продукти, дистрибуция на хранителни продукти, транспортиране и съхранение на хранителни продукти, ресторантьорство и заведения за обществено хранене, опаковане на хранителни продукти и др., (приложим е за всяка организация, независимо от размера й, която директно или индиректно участва в хранителната верига):

  • ISO 9001 Система за управление на качеството 
  • ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда
  • ISO 22000 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти 
  • HACCP - Системи за управление безопасността на храните
  • ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа 
  • ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността 
  • ISO 27001 Системи за управление на сигурността на информацията

Внедряването на ключови ISO стандарти във вашата сфера ще ви помогне да управлявате всички рискове свързани с безопасността на храните. Всяко звено във вашата верига за доставки и производство може да бъде уязвимо и да внесе достатъчно много предизвикателства свързани с вашата марка и репутацията.

Следвайки изцяло клаузите на ISO 22001 ние можем да предоставяме и дигитални решения/платформи, които изцяло ще автоматизират процесите във вашия бизнес, както и ще подобрят значително вашите процедури, проследяемостта и ще доведат до значителни оптимизации, увеличение на ефективността и качеството на вашата продукция, стока или услуга. Революционната уеб базирана HACCP и ISO 22000 система ви осигурява пълна прозрачност (на всеки етап от вашето производство/услуга) изцяло в съответствие с регулациите и системата за безопасност на храните.

Нашите консултанти имат опита и специализацията в тази сфери и могат да ви напътстват в успешното внедряване на подходящите стандарти за вашата сфера.


Свържете се с нас

ISO стандарти от сектор: Хранително-вкусова индустрия