Търговия и дистрибуция

Търговия и дистрибуция

Подходящи ISO стандарти за сектор Търговия и дистрибуция – бързооборотни, индустриални и др. стоки, апаратура и оборудване, резервни части и др.:

  • ISO 9001 Система за управление на качеството
  • ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда 
  • ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа 
  • ISO 27001 Системи за управление на сигурността на информацията 

Производителите и доставчици на  стоки и услуги поставят значителни изисквания на своите вносители, дистрибутори/дилъри и партньори. Вие следва да отговорите на стандартите за качество, поставени от собствениците на марките, които представлявате, както и да организирате дейността си по най-добрия начин, предоставяйки на вашите клиенти отлична услуга. 

Внедряването на основни ISO стандарти или интегрирани системи за управление ще допринесат значително за привличането на нови партньори и по-успешно структуриране и разрастване на дейността ви. 

Нашите консултанти имат опита и специализацията в тази сфери и могат да ви напътстват в успешното внедряване на подходящите стандарти за вашата сфера.


Свържете се с нас