Транспорт

Транспорт

Подходящи ISO стандарти за сектор Транспорт и Транспортни дейности (превозвачи, логистични компании, спедитори, куриери, компании извършващи търговска дейност – търговски екипи и др.):

  • ISO 9001 Система за управление на качеството 
  • ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда
  • ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа
  • ISO 39001 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата 
  • ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността 

Всички организации, извършващи транспортна дейност и тези, които използват пътната мрежа (превозвачи по шосе, куриери, организации със собствен автопарк за превоз на пътници и товари таксита или чиято дейност изисква служителите да осъществяват пътувания,  фирми с вътрешен транспорт, летищни комплекси и др. е препоръчително да внедрят тези стандарти. Компании, които поддържат транспортната инфраструктура (проектантски организации, пътно строителни фирми, общински и национални служби за контрол и управление на трафика) и имат ангажименти към пътища, мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светлинни уредби, камери за наблюдение и др. също е добре да се сертифицират по тези стандарти, което предоставя значителни предимства при участия в конкурси, търгове и държавни поръчки. 

Нашите консултанти имат опита и специализацията в тази сфери и могат да ви напътстват в успешното внедряване на подходящите стандарти за вашата сфера.


Свържете се с нас

ISO стандарти от сектор: Транспорт