Строителна индустрия

Строителна индустрия

Подходящи ISO стандарти за Строителна индустрия

  • ISO 9001 Система за управление на качеството 
  • ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда 
  • ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа 
  • ISO 39001 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата
  • ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността 

Тези стандарти осигуряват конкурентни позиции при конкурси/търгове, due diligence, съвместни бизнес проекти с партньори, държавни институции и др. 

От стартирането до завършването на всяка сграда, на всеки един етап, по веригата на доставки, при организацията и изпълнението вие ще разполагате с правилните стандарти, които ще ви осигурят навременно изпълнение, инструментите, процесите, но и безопасността до успешното завършване на проекта. Стандартите са от съществена важност за компании проектиращи, както и такива, които изграждат и управляват различни типове строителни обекти и сгради – жилищни, индустриални, търговски, болници, училища, както и др. инфраструктурни проекти.

Нашите консултанти имат опита и специализацията в тази сфери и могат да ви напътстват в успешното внедряване на подходящите стандарти за вашата сфера.


Свържете се с нас

ISO стандарти от сектор: Строителна индустрия