Публичен сектор

Публичен сектор

Подходящи ISO стандарти за Публичен сектор:

  • ISO 9001 Система за управление на качеството 
  • ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда 
  • ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа 
  • ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността
  • ISO 27001 Системи за управление на сигурността на информацията 

Организациите от публичния сектор могат да използват системния подход на ISO стандартите, за да гарантират качество на административните услуги, защита на информацията и непрекъснатост на дейността, в отговор на засилените европейски и международни изисквания към тях и в подкрепа на процеса по дигитализация и въвеждане на електронно управление в държавната администрация.

Нашите консултанти имат опита и специализацията в тази сфери и могат да ви напътстват в успешното внедряване на подходящите стандарти за вашата сфера.


Свържете се с нас

ISO стандарти от сектор: Публичен сектор