IT индустрия

IT индустрия

Подходящи ISO стандарти за сектор IT индустрия:

  • ISO 9001 Система за управление на качеството 
  • ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността
  • ISO 20000 Системи за управление на ИТ услугите 
  • ISO 27001 Системи за управление на сигурността на информацията  

Доставчиците на  стоки и услуги в IT сектора се нуждаят от цялостен пакет от ISO стандарти, които да покрият нуждите им не само по отношение на информационна и кибер сигурност, но и по отношение на управление на качеството, услугите, риска и непрекъснатостта при работа. Ако имате за цел по-добре да организирате дейността, процесите, услугите си и да изградите устойчив и защитен бизнес, като привличате все повече нови партньорства вие се нуждаете от интегрирани ISO решения/системи.

Нашите консултанти имат опита и специализацията в тази сфери и могат да ви напътстват в успешното внедряване на подходящите стандарти за вашата сфера.


Свържете се с нас