Финанси

Финанси

Подходящи ISO стандарти за сектор Финансови услуги, банки и застраховане:

  • ISO 9001 Система за управление на качеството 
  • ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда 
  • ISO 55001 Система за управление на активите 
  • ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността 
  • ISO 27001 Системи за управление на сигурността на информацията 

Компании във финансовата сфера, банки и застрахователни услуги ще разпознаят изключителните ползи на ISO стандартите и най-вече в системите за управление на качеството, риска, информационната сигурност и непрекъснатостта на бизнеса. Спазвайки законодателството и регулациите и прилагайки ISO стандартите, вие ще намалите рисковете за организацията, ще гарантирате непрекъсваемост на дейността и ще увеличете доверието и удовлетвореността на клиентите си.

Нашите консултанти имат опита и специализацията в тази сфери и могат да ви напътстват в успешното внедряване на подходящите стандарти за вашата сфера.


Свържете се с нас

ISO стандарти от сектор: Финанси