Автомобилна индустрия

Автомобилна индустрия

Подходящи ISO стандарти за АВТОМОБИЛНАТА индустрия (вносители/дилъри на автомобили, доставчици на услуги, обвързани с автомобилната индустрия и технологии, авточасти и др.):

  • ISO 9001 Система за управление на качеството 
  • ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда 
  • ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа 
  • ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността 
  • ISO 27001 Системи за управление на сигурността на информацията 

Автомобилните производители поставят значителни изисквания на своите дилъри и партньори. Те са обвързани с марките, които представлявате и поставените стандарти за качество, на които следва да отговаря вашата дейност и услуги. 

Нашите консултанти имат опита и специализацията в тази сфери и могат да ви напътстват в успешното внедряване на подходящите стандарти за вашата сфера.


Свържете се с нас

ISO стандарти от сектор: Автомобилна индустрия