Сектори

Сектори

Профилиране на ISO стандартите съобразно индустрията, в която оперирате – нашите препоръки за сертификация, ISO стандартите, които ще ви донесат конкурентно предимство и сериозни ползи в оптимизирането и разрастването на вашия бизнес. Тези стандарти са ви необходими, за да се развивате още по-успешно, да управлявате рисковете и предизвикателствата в бизнеса ви, както и да се отличите във вашия бизнес сектор. Открийте подходящите системи за управление във вашия сектор и най-важното, което трябва да знаете за тях.

Изберете подходящ сектор

Хранително-вкусова индустрия

При производство и дистрибуция на храни, ресторантьорство и заведения за обществено хранене, опаковане на хранителни продукти и др., за да управлявате всички рискове, свързани с безопасността на храните.

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 22000 Управление на безопасността на хранителни продукти 
 • HACCP - Управление безопасността на храните 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията 

IT индустрия

За да организирате по-добре дейността, процесите, услугите си и да изградите устойчив и защитен бизнес.

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 20000 Управление на ИТ услугите
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията 

Здравеопазване

Подобряване на бизнес ефективността и устойчивостта

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 13485 Медицински изделия. Управление на качеството 
 • СЕ марка за медицински изделия 
 • СЕ марка за IVD медицински изделия

Строителна индустрия

За да си осигурите конкурентни позиции при конкурси/търгове, due diligence, съвместни бизнес проекти с партньори, държавни институции и др.

 • ISO 9001 Система за управление на качеството 
 • ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда 
 • ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа 
 • ISO 39001 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата
 • ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността 
Автомобилна индустрия

За вносители/дилъри на автомобили, доставчици на услуги, обвързани с автомобилната индустрия и технологии, авточасти и др., които трябва да отговарят на значителни изисквания, поставени от автомобилните производители

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа 
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията 

Транспорт

За превозвачи, логистични компании, спедитори, куриери, компании, извършващи търговска дейност – търговски екипи и др.

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа
 • ISO 39001 Управление на безопасността на движението по пътищата 

Търговия и дистрибуция

За вносители, дистрибутори/дилъри и партньори на бързооборотни, индустриални и др. стоки, апаратура и оборудване, резервни части и др. 

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията
Финанси

За компании във финансовата сфера, банките и застрахователните услуги

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 55001 Система за управление на активите
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията 

Публичен сектор

За да гарантирате качество на административните услуги, защита на информацията и непрекъснатост на дейността

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията

Процес на сертифициране

След като вашата система за управление е внедрена, извършили сте вътрешен одит и преглед от ръководството, следва тя да бъде сертифицирана от акредитиран сертификационен орган.


Виж повече