Политика по качество и ИС

Политика по качество и ИС

Политика по качеството и информационната сигурност

Мисията на „СУИС” ЕООД е да оказва квалифицирана консултантска услуга на своите клиенти за разработване, внедряване и поддържане на Системи за управление в съответствие с изискванията на международни стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 18788, ISO 22301 и други международни стандарти и спецификации, за консултации и одити във връзка с постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), както и за ефективно управление на проекти и програми.
Всички елементи от нашата дейност, които са свързани с качеството и сигурността на информацията, с която боравим, са приоритетна задача на „СУИС” ЕООД.

Стратегическа цел пред „СУИС” ЕООД е да бъде сред водещите консултантски фирми в България в сектора – разработване и внедряване на Системи за управление по изискванията на стандартите от серията ISO. За постигането на тази стратегическа цел и за непрекъснато усъвършенстване на предлаганите от нас услуги в „СУИС” ЕООД е внедрена Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност /ИСУ/, отговаряща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013.