Клиентите споделят

Клиентите споделят

Какво казват клиентите за нас

Контракс ЕАД

„Препоръчваме фирма СУИС ЕООД като надежден и коректен партньор, който изпълнява в срок и качествено поетите ангажименти и оказва пълно съдействие за постигане на крайната цел – надеждно управление на информационните активи на дружеството ни и успешна сертификация на внедрената Система за управление на информационната сигурност.“

Инж. Йордан Йорданов

Изпълнителен директор Контракс ЕАД

i3t

„Компанията притежава сертифицирана Ситема за управление на качеството (ISO 9001), Информационната сигурност (ISO 27001), Информационните технологии – управление на услугите (ISO 20000) и Система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса (ISO 22301), разработени и внедрени със съдействието на фирма СУИС ЕООД.

Сертифицирането гарантира на потребителите, че организацията, чиито продукти/услуги ползват, е в състояние да им предложи  непрекъснато подобряване на процесите и качеството. Това уверение повишава доверието  на клиентите, което от своя страна влияе върху конкурентоспособността и е сигурен знак за успехи и добри финансови резултати.

Ръководството на i3t препоръчва фирма СУИС ЕООД, като компания с експертиза и опит в разработването, внедряването и подготовката за успешно сертфициране по ISO стандартите.“


Златина Сотирова

Управител i3t

Тойота Балканс ЕООД

„С настоящата референция изразяваме нашата удовлетвореност от извършената консултантска услуга по време на всички етапи от разработването, внедряването и подготовката за сертификация на Интегрирана система за управление на качеството и на околната среда.”

Велко Лазов

Управител Тойота Балканс ЕООД

ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД

Сертифицирана Ситема за управление на Информационната сигурност (ISO 27001) и Ситема за управление на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, разработени и внедрени със съдействието на фирма СУИС ЕООД.

„Сертификатът по Информационна сигурност ISO 27001 показва ангажираност на висшия мениджмънт към сигурността, създава нов начин на отношение и предвиждане на рисковете, включва в действие отработени механизми за превенция срещу заплахи или за реакция на събития и инциденти. ISO 27001 гарантира осигуряването на непрекъсваемостта на бизнеса в случаи на извънредни ситуации и кризи. 

ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ  препоръчва фирма СУИС ЕООД и техните консултанти за успешното разработване, внедряване и подготовка за сертифициране по ISO стандарти. Преминахме успешно през целия процес благодарение на тяхната експертиза, ангажираност и своевременно разрешаване на всички възникнали въпроси.“

Георги Янев

Изпълнителен директор ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД

SAT Health JSC

“Внедрената интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност (ISO/IEC 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013) се отрази изключително добре на имиджа и репутацията на компанията, привлече нови български и чуждестранни партньори и клиенти, които ни се довериха. А благодарение на професионалистите от СУИС, завършихме проекта навреме без констатирани несъответствия по време на сертификационния одит. “

Александър Алексиев

Управител SAT Health JSC

Принтек България ЕАД

“Имаме функционираща и сертифицирана Ситема за управление на качеството (ISO 9001) и Информационната сигурност (ISO 27001), Ситема за управление на здравословните и безопасни условия на труд (OHSAS 18001) и Информационни технологии – управление на услугите (ISO 20000), разработени със съдействието на фирма СУИС ЕООД.

Чрез сертифицирането разпознахме конкретни ползи, а именно подобряване проследимостта на процесите в нашата организация, контрол на риска, ефективна комуникация между служителите на компанията, доставчиците и клиентите и др., което подобри значително нашата дейност и услуги. 

Сертифицирането доказва присъствие на работещ управленски механизъм и дава гаранция на клиенти и компании-партньори, че нашата бизнес структура е стабилна и успешна.

Препоръчваме консултантите на СУИС, като професионалисти с отлични възможности при изграждане на функциониращи Системи за управление.“


Юлия Симеонова

Финансов директор Принтек България ЕАД

ПОК „Доверие“ АД

„Екипът на СУИС ЕООД и цялата организация са на високо професионално ниво и ние благодарим за консултантската услуга за внедряване на ИТ процеси и механизми за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Приложението на ISO стандартите в нашата организация доведе до още по-успешното ни развитие и разрастване, както и до усъвършенстване на предлаганите услуги.

 Ръководството на ПОК „Доверие“ АД препоръчва фирма СУИС ЕООД, като надежден и коректен партньор.“

Даниела Петкова

Председател на УС ПОК „Доверие“ АД

Аргогруп Екзакт ООД

„СУИС ЕООД разполага с екип от компетентни консултанти, с богат професионален и технически опит, които проявиха ангажираност и съпричастност при нашата съвместна дейност. Оказано ни беше систематично и организирано съдействие, което доведе до много добър краен резултат – успешно сертифициране на Аргогруп Екзакт ООД по трите стандарта ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001 от компетентна сертифицираща организация.“

А.Апостолов

Управител Аргогруп Екзакт ООД

Сектори

Хранително-вкусова индустрия

При производство и дистрибуция на храни, ресторантьорство и заведения за обществено хранене, опаковане на хранителни продукти и др., за да управлявате всички рискове, свързани с безопасността на храните.

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 22000 Управление на безопасността на хранителни продукти 
 • HACCP - Управление безопасността на храните 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията 

IT индустрия

За да организирате по-добре дейността, процесите, услугите си и да изградите устойчив и защитен бизнес.

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 20000 Управление на ИТ услугите
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията 

Здравеопазване

Подобряване на бизнес ефективността и устойчивостта

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 13485 Медицински изделия. Управление на качеството 
 • СЕ марка за медицински изделия 
 • СЕ марка за IVD медицински изделия

Строителна индустрия

За да си осигурите конкурентни позиции при конкурси/търгове, due diligence, съвместни бизнес проекти с партньори, държавни институции и др.

 • ISO 9001 Система за управление на качеството 
 • ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда 
 • ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа 
 • ISO 39001 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата
 • ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността 
Автомобилна индустрия

За вносители/дилъри на автомобили, доставчици на услуги, обвързани с автомобилната индустрия и технологии, авточасти и др., които трябва да отговарят на значителни изисквания, поставени от автомобилните производители

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа 
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията 

Транспорт

За превозвачи, логистични компании, спедитори, куриери, компании, извършващи търговска дейност – търговски екипи и др.

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа
 • ISO 39001 Управление на безопасността на движението по пътищата 

Търговия и дистрибуция

За вносители, дистрибутори/дилъри и партньори на бързооборотни, индустриални и др. стоки, апаратура и оборудване, резервни части и др. 

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията
Финанси

За компании във финансовата сфера, банките и застрахователните услуги

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 55001 Система за управление на активите
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията 

Публичен сектор

За да гарантирате качество на административните услуги, защита на информацията и непрекъснатост на дейността

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията