Запитване

Запитване

Изпратете вашето запитване

Попълнете формата по-долу нашият екип ще се свърже с вас при първа възможност!

Пълно наименование на организацията*
ЕИК *
Адрес за кореспонденция*
Ръководител/и*
Лице за контакти(позиция)*
E-mail *
Телефон *
Индустрия *
Предмет на дейност (кратко описание)
Имате ли друга внедрена/сертифицирана Система/и/ за управление (ако да – моля опишете типа система/и/)
Брой работни площадки
Местонахождение на площадките
Общ брой персонал
Работа на смени (брой смени и работно време)
Допълнителна информация
От къде научихте за нас?