SUIS

Експерти в системите за управление

Ние Ви помагаме да оптимизирате Вашите бизнес процеси като внедрите и сертифицирате системи за управление, да развивате Вашия бизнес като откриете и реализирате нужните иновации.

slider background
Клиентите споделят

“Имаме функционираща и сертифицирана Ситема за управление на качеството (ISO 9001) и Информационната сигурност (ISO 27001), Ситема за управление на здравословните и безопасни условия на труд (OHSAS 18001) и Информационни технологии – управление на услугите (ISO 20000), разработени със съдействието на фирма СУИС ЕООД.

Чрез сертифицирането разпознахме конкретни ползи, а именно подобряване проследимостта на процесите в нашата организация, контрол на риска, ефективна комуникация между служителите на компанията, доставчиците и клиентите и др., което подобри значително нашата дейност и услуги. 

Сертифицирането доказва присъствие на работещ управленски механизъм и дава гаранция на клиенти и компании-партньори, че нашата бизнес структура е стабилна и успешна.

Препоръчваме консултантите на СУИС, като професионалисти с отлични възможности при изграждане на функциониращи Системи за управление.“


Юлия Симеонова

Финансов директор Принтек България ЕАД

Юлия Симеонова, Финансов директор, Принтек България ЕАД

Наши клиенти са:

Toyota
KonTrax
i3t
Printec
GPS Bulgaria
Изпълнителна Агенция по Лекарствата
SAT Health

Международни стандарти

Защо да се сертифицирате?

За да повишите печалбите си, оптимизирате разходите си, започнете да растете и да управлявате риска докато оперирате по-ефективно и устойчиво. Стандартите ще ви въоръжат с набор от бизнес и маркетинг инструменти, които ще ви помогнат да прецизирате дейността си и да я направите успешна. Ще може да демонстрирате качеството на работата си пред клиентите и да се възползвате от най-добрите практики. Днес сертифицираните компании са предпочитаният и търсен партньор – особено при търгове и конкурси.


За стандартите Ползи за бизнеса

Какво казват клиентите за нас

Тойота Балканс ЕООД

„С настоящата референция изразяваме нашата удовлетвореност от извършената консултантска услуга по време на всички етапи от разработването, внедряването и подготовката за сертификация на Интегрирана система за управление на качеството и на околната среда.”

Велко Лазов

Управител Тойота Балканс ЕООД

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

„Ценно е за всяка една организация включително и държавна такава да премине сертификационен одит, да повиши ефективността си, оптимизира процесите си, да подобри информационната си сигурност. От много години Изпълнителната агенция по лекарствата се доверява и работи с фирма СУИС ЕООД за внедряване, поддържане и ре-сертифициране на интегрираната ISO система (ISO 9001 и ISO 27001).“

Маг. фарм. Богдан Кирилов

Изпълнителен директор Изпълнителна Агенция по Лекарствата

CTA Background

Запази безплатна консултация

Обучителна SUIS академия

„СУИС“ ЕООД предлага услуги, свързани с провеждане на обучения по изискванията на международни стандарти, прилагането на Регламент 2016/679 (GDPR) и други регламентиращи документи, в зависимост от изискванията на клиента.

Голяма част от консултантите на „СУИС“ ЕООД притежават квалификацията ”Водещ одитор”, като част от тях са нещатни лектори към различни организации.


Научи повечеGDPR консултации