mainpic

Международни стандарти


ISO 9001:2008Системи за управление на качеството
Прочети още...
ISO 14001:2004Системи за управление на околната среда
Прочети още...
BS OHSAS 18001:2007Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Прочети още...

ISO/IEC 27001:2005Системи за управление на информационната сигурност
Прочети още...
ISO 22000:2005Системи за управление на безопасността на храните
Прочети още ...
Интегрирани системиИнтегрирани системи за управление
Прочети още...